Category

Naše projekty

PRIEMYSELNÉ A NEBYTOVÉ OBJEKTY

Celkovo viac ako 20 priemyselných a nebytových objektov

RODINNÉ DOMY

Celkovo viac ako 30 rodinných domov

PENZIÓN GADER

Komerčný, Blatnica – Gaderská dolina

VILA ŠKULTÉTYHO

Rezidenčný, Martin

KASÁRNE SNP

Rekonštrukcia, Martin

ANDREJA KMEŤA

Komerčný, Martin

PENZIÓN MARTINN

Komerčný, Martin

ZÁBORSKÉHO

Rezidenčný, 9 bytových jednotiek, Martin

MEDŇANSKÉHO

Polyfunkčný, 56 bytových jednotiek + retail, Martin

KUZMÁNYHO

Rezidenčný, 18 bytových jednotiek, Martin
1 2