Naše projekty

KOVÁKŮ

Rezidenčný, 25 bytových jednotiek, Praha

NOVÁ PRIEKOPA

Rezidenčný, 4 bytové domy – 128 bytových jednotiek, Martin

PERAL

Rezidenčný, 2 bytové domy – 28 bytových jednotiek,  Martin

MARTINSKÉ TERASY

Rezidenčný, 40 bytových jednotiek, Martin

VARIANT

Polyfunkčný, 13 bytových jednotiek + retail, Martin

ŠTÚROVO NÁMESTIE

Polyfunkčný, 9 bytových jednotiek + retail, Martin

GORKÉHO

Rezidenčný, 24 bytových jednotiek, Martin

KUZMÁNYHO

Rezidenčný, 18 bytových jednotiek, Martin

MEDŇANSKÉHO

Polyfunkčný, 56 bytových jednotiek + retail, Martin

ZÁBORSKÉHO

Rezidenčný, 9 bytových jednotiek, Martin

PENZIÓN MARTINN

Komerčný, Martin

ANDREJA KMEŤA

Komerčný, Martin

KASÁRNE SNP

Rekonštrukcia, Martin

VILA ŠKULTÉTYHO

Rezidenčný, Martin

PENZIÓN GADER

Komerčný, Blatnica – Gaderská dolina

RODINNÉ DOMY

Celkovo viac ako 30 rodinných domov

PRIEMYSELNÉ A NEBYTOVÉ OBJEKTY

Celkovo viac ako 20 priemyselných a nebytových objektov