Novinky

MAREC 2019

Nová Priekopa II – posledné voľné byty v predaji

OKTÓBER 2018

Pripravujeme nový bytový dom – Nová Priekopa II !

JÚL 2018

Bytový dom Nová Priekopa – skolaudovaný